Συνάρτηση BASE Excel

Συνάρτηση BASE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση BASE μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό σε μία αναπαράσταση με την βάση που επιλέγουμε.

Σύνταξη

=BASE(αριθμός;βάση;[ελάχιστο_μήκος[)

Ορίσματα

αριθμός:

Το όρισμα αριθμός, είναι υποχρεωτικό και αφορά τον αριθμό που θέλετε να μετατρέψετε. Θα πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και μικρότερος από 253

Βάση

Το όρισμα βάση, είναι επίσης υποχρεωτικό και αφορά την βάση μετατροπής του ορίσματος αριθμός. Θα πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός, μεγαλύτερος ή ίσος του 2 και μικρότερος ή ίσος του 36.

ελάχιστο_μήκος

Το ελάχιστο μήκος είναι ένα προαιρετικό όρισμα που αφορά το ελάχιστο μήκος της επιστρεφόμενης τιμής. Θα πρέπει να είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

Σημειώσεις

  • Αν κάποιο από τα ορίσματα βρίσκονται εκτός ορίων η συνάρτηση BASE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος. Μπορείτε να διαχειριστείτε το σφάλμα με την συνάρτηση IFERROR εμφανίζοντας ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.
  • Αν ο αριθμός προς μετατροπή είναι μη αριθμητική τιμή (πχ κείμενο), η συνάρτηση BASE επιστρέφει το σφάλμα #ΤΙΜΗ!, το οποίο επίσης μπορείτε να διαχειριστείτε με την συνάρτηση IFERROR για να εμφανίσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα στον χρήστη.
  • Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του προαιρετικού ορίσματος ελάχιστο_μήκος, στο αποτέλεσμα προστίθενται αρχικά μηδενικά αν το αποτέλεσμα θα ήταν μικρότερο από το ελάχιστο καθορισμένο μήκος.
  • Ο τύπος =BASE(16;2) επιστρέφει 10000, αλλά ο τύπος =BASE(16;2;8) θα επιστρέψει 00010000
  • Η μέγιστη τιμή του ορίσματος ελάχιστο_μήκος είναι 255.

Παράδειγμα

=BASE(58;2) // Επιστρέφει τον αριθμό 111010

=BASE(63;2;8) // Επιστρέφει τον αριθμό 00111111

=BASE(213;8) // Επιστρέφει τον αριθμό 325

 

Σχετικά

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας