Συνάρτηση SEC Excel

Συνάρτηση SEC Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SEC χρησιμοποιείται για να επιστρέφει την τέμνουσα μίας γωνίας σε ακτίνια

Συνάρτηση ROUNDUP Excel

Συνάρτηση ROUNDUP Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση ROUNDUP χρησιμοποιείται για να στρογγυλοποιήσει έναν αριθμό προς τα επάνω. Στους αρνητικούς αριθμούς, το τελικό αποτέλεσμα, απομακρύνεται από το 0.

Συνάρτηση ROUNDDOWN Excel

Συνάρτηση ROUNDDOWN Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση ROUNDDOWN χρησιμοποιείται για να στρογγυλοποιήσει έναν αριθμό στον πλησιέστερο χαμηλότερο ψηφίο.

Συνάρτηση ROUND Excel

Συνάρτηση ROUND Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση ROUND χρησιμοποιείται για να στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων. Αν για παράδειγμα θέλετε να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό 21,558

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας