Συνάρτηση DATE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DATE χρησιμοποιείται για να επιστρέψει μία τιμή η οποία ανταποκρίνεται σε μία ημερομηνία. Σημείωση, το Excel υπολογίζει τις ημερομηνίες αφού τις μετατρέψει σε ακέραιους αριθμούς. Ο ακέραιος αριθμός μίας ημερομηνίας, είναι το πλήθος των ημερών που έχουν περάσει από την 1/1/1900. Αν μετατρέψετε την ημερομηνία 1/1/1900 σε αριθμό χωρίς δεκαδικά, θα σας επιστραφεί ο αριθμός 1, 2/1/1900 ο αριθμός 2, κοκ...