Συνάρτηση DAYS360 Excel

Συνάρτηση DAYS360 Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DAYS360 χρησιμοποιείται για να επιστρέψει την διάρκεια σε ημέρες μεταξύ 2 ημερομηνιών, έχοντας ως βάση για έτος 12 μήνες των 30 ημερών. Δηλαδή, 360 ημέρες ανά έτος.

Συνάρτηση DAYS Excel

Συνάρτηση DAYS Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DAYS χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τη διαφορά ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να μετρήσουμε πόσες ημέρες έχουν περάσει από μία ημερομηνία μέχρι μία άλλη.

Συνάρτηση DAY Excel

Συνάρτηση DAY Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DAY είναι μία συνάρτηση που δέχεται ως όρισμα μία ημερομηνία και επιστρέφει τον αριθμό της ημέρας αυτής της ημερομηνίας με την μορφή ενός ακέραιου αριθμού από 1 έως και το 31

Συνάρτηση DATEVALUE Excel

Συνάρτηση DATEVALUE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DATEVALUE, παίρνει ως είσοδο τιμής, μία ημερομηνία που είναι αποθηκευμένη ως κείμενο και επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας αυτής. Ο σειριακός αριθμός αναγνωρίζεται από το Excel ως ημερομηνία.

Συνάρτηση DATE Excel

Συνάρτηση DATE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DATE χρησιμοποιείται για να επιστρέψει μία τιμή η οποία ανταποκρίνεται σε μία ημερομηνία. Σημείωση, το Excel υπολογίζει τις ημερομηνίες αφού τις μετατρέψει σε ακέραιους αριθμούς. Ο ακέραιος αριθμός μίας ημερομηνίας, είναι το πλήθος των ημερών που έχουν περάσει από την 1/1/1900. Αν μετατρέψετε την ημερομηνία 1/1/1900 σε αριθμό χωρίς δεκαδικά, θα σας επιστραφεί ο αριθμός 1, 2/1/1900 ο αριθμός 2, κοκ...

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας