Συνάρτηση TRUNC Excel

Συνάρτηση TRUNC Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση TRUNC χρησιμοποιείται για να περικόπτει τα δεκαδικά ψηφία ενός πραγματικού αριθμού που εισάγετε ως όρισμα.

Συνάρτηση TANH Excel

Συνάρτηση TANH Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση TANH επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός οποιουδήποτε πραγματικού αριθμού.

Συνάρτηση TAN Excel

Συνάρτηση TAN Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση TAN χρησιμοποιείται για να επιστρέψει την εφαπτομένη μίας γωνίας σε ακτίνια. Για να υπολογίσετε σε ακτίνια μία γωνία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την συνάρτηση RADIANS, είτε τον τύπο = Μοίρες*π/180.

Συνάρτηση SUMXMY2 Excel

Συνάρτηση SUMXMY2 Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUMXMY2 χρησιμοποιείται για να υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών των αντίστοιχων τιμών μεταξύ δύο πινάκων.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας