Συνάρτηση RANDBETWEEN Excel

Συνάρτηση RANDBETWEEN Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση RANDBETWEEN χρησιμοποιείται για να επιστρέψει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ δύο ορίων που προσδιορίζουμε ως ελάχιστο και μέγιστο. Κάθε φορά που υπολογίζεται το φύλλο εργασίας, η συνάρτηση RANDBETWEEN υπολογίζεται εκ νέου.

Συνάρτηση RANDARRAY Excel

Συνάρτηση RANDARRAY Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση RANDARRAY χρησιμοποιείται για να επιστρέψει έναν πίνακα τυχαίων αριθμών με ένα πλήθος παραμέτρων όπως οι γραμμές και οι στήλες που θα χρησιμοποιηθούν, οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές που θα έχει αυτός ο πίνακας, καθώς και αν θα επιστρέφονται ακέραιες ή δεκαδικές τιμές.

Συνάρτηση RAND Excel

Συνάρτηση RAND Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση RAND επιστρέφει έναν τυχαίο πραγματικό αριθμό ομοιόμορφης κατανομής στο διάστημα >=0 και <1. Ο αριθμός αυτός αλλάζει κάθε φορά που υπολογίζεται το φύλλο.

Συνάρτηση RADIANS Excel

Συνάρτηση RADIANS Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση RADIANS χρησιμοποιείται για να μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας