Συνάρτηση SUMX2PY2 Excel

Συνάρτηση SUMX2PY2 Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUMX2PY2 χρησιμοποιείται για να επιστρέψει τα αθροίσματα τετραγώνων των αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες. Τα αθροίσματα τετραγώνων χρησιμοποιούνται συνήθως στον χώρο της στατιστικής.

Συνάρτηση SUMX2MY2 Excel

Συνάρτηση SUMX2MY2 Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUMX2MY2 χρησιμοποιείται για επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς τετραγώνων των αντίστοιχων στοιχείων σε δύο πίνακες.

Συνάρτηση SUMSQ Excel

Συνάρτηση SUMSQ Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUMSQ χρησιμοποιείται για να επιστρέψει το άθροισμα των τετραγώνων των αριθμών που χρησιμοποιείτε ως ορίσματα.

Συνάρτηση SUMPRODUCT Excel

Συνάρτηση SUMPRODUCT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUMPRODUCT χρησιμοποιείται για να επιστρέψει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων πινάκων που χρησιμοποιείτε ως ορίσματα. Ως προεπιλεγμένη πράξη είναι ο πολλαπλασιασμός, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρόσθεση ή αφαίρεση.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας