Συνάρτηση SUMIFS Excel

Συνάρτηση SUMIFS Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUMIFS είναι μία συνάρτηση η οποία αθροίζει τα περιεχόμενα μίας στήλης ενός πίνακα η οποία ικανοποιεί ένα ή περισσότερα κριτήρια. Για παράδειγμα, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να βρείτε το άθροισμα των πωλήσεων που ανήκουν στον πωλητή Νίκο ΚΑΙ είναι μεγαλύτερες από 30000

Συνάρτηση SUMIF Excel

Συνάρτηση SUMIF Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUMIF χρησιμοποιείται για να αθροίσει τιμές που βρίσκονται σε μία περιοχή κελιών, οι οποίες ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, έχουμε μία λίστα με Χώρες και κέρδη και θέλουμε να αθροίσουμε όλα τα κέρδη μίας συγκεκριμένης χώρας. Η λογική πρόταση είναι "Άθροισε όλα τα κέρδη όπου βλέπεις στο πεδίο χώρα την τιμή 'Ουκρανία'"

Συνάρτηση SUM Excel

Συνάρτηση SUM Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUM χρησιμοποιείται για να προσθέτει αριθμούς, μεμονωμένα κελιά ή περιοχές κελιών ή και τα τρία συνδυαστικά.

Συνάρτηση SUBTOTAL Excel

Συνάρτηση SUBTOTAL Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SUBTOTAL, επιστρέφει το μερικό άθροισμα από έναν πίνακα (αλλιώς λίστα ή βάση δεδομένων) ή μία αναφορά σε περιοχή κελιών, αγνοώντας κρυφά κελιά τα οποία έχουμε φιλτράρει (και όχι αποκρύψει!)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας