Συνάρτηση QUOTIENT Excel

Συνάρτηση QUOTIENT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση QUOTIENT χρησιμοποιείται για να επιστρέφει το ακέραιο μέρος μίας διαίρεσης. Όταν για παράδειγμα χρησιμοποιούμε έναν τύπο =10/4 αυτός επιστρέφει την τιμή 2,5. Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση QUOTIENT(10;4) επιστρέφεται η τιμή 2.

Συνάρτηση PRODUCT Excel

Συνάρτηση PRODUCT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση PRODUCT χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει όλους τους αριθμούς που δίνετε ως ορίσματα και επιστρέφει το γινόμενο τους. 

Συνάρτηση POWER Excel

Συνάρτηση POWER Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση POWER χρησιμοποιείται για να επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη.

Συνάρτηση PI Excel

Συνάρτηση PI Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση PI επιστρέφει την μαθηματική σταθερά του αριθμού π=3,14159265358979 με ακρίβεια 15 ψηφίων.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας