Συνάρτηση LOG10 Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση LOG10 επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού. Στο δεκαδικό λογαριθμικό σύστημα χρησιμοποιούμε σαν βάση τον αριθμό 10 και γι' αυτό τον αποκαλούμε δεκαδικό λογάριθμο. Γράφεται, logθ αντί για log10θ

Συνάρτηση LOG Excel

Συνάρτηση LOG Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση LOG χρησιμοποιείται για να επιστρέψει τον λογάριθμο ενός αριθμού με τη βάση που καθορίζετε.

Συνάρτηση LN Excel

Συνάρτηση LN Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση LN επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός θετικού πραγματικού αριθμού που δίνετε σαν όρισμα. Οι φυσικοί λογάριθμοι έχουν ως βάση τον αριθμό e(2,71828182845904)

Συνάρτηση LCM Excel

Συνάρτηση LCM Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση LCM χρησιμοποιείται για να υπολογίζει και να επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ακέραιων αριθμών. 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας