Συνάρτηση DECIMAL Excel

Συνάρτηση DECIMAL Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DECIMAL χρησιμοποιείται για να επιστρέφει σε μορφή αριθμού, έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαρίσταται σε κείμενο.

Συνάρτηση CSCH Excel

Συνάρτηση CSCH Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση CSCH επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας η οποία καθορίζεται σε ακτίνια.

Συνάρτηση CSC Excel

Συνάρτηση CSC Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση CSC χρησιμοποιείται για να επιστρέψει τη συντέμνουσα μιας γωνίας καθορισμένης σε ακτίνια.

Συνάρτηση COTH Excel

Συνάρτηση COTH Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση COTH Excel επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη μίας υπερβολική γωνίας. Μία υπερβολική γωνία είναι ένα επιχείρημα μιας υπερβολικής συνάρτησης.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας