Συνάρτηση INT Excel

Συνάρτηση INT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση INT χρησιμοποιείται για να στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο. Στους αρνητικούς αριθμούς η στρογγυλοποίηση έχει κατεύθυνση απομάκρυνσης από το μηδέν.

Συνάρτηση GCD Excel

Συνάρτηση GCD Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση GCD χρησιμοποιείται για να εντοπίσετε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη (ΜΚΔ) από ένα σύνολο αριθμών. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός που διαιρεί τους αριθμούς που βάλαμε στα ορίσματα αριθμός1 και αριθμός2... χωρίς να αφήνει υπόλοιπο.

Συνάρτηση FLOOR.MATH Excel

Συνάρτηση FLOOR.MATH Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση FLOOR.MATH χρησιμοποιείται για να στρογγυλοποιήσει έναν αριθμός προς τα κάτω (FLOOR = πάτωμα) στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο.

Συνάρτηση FACTDOUBLE Excel

Συνάρτηση FACTDOUBLE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση FACTDOUBLE επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας