Συνάρτηση IFS Excel

Συνάρτηση IFS Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση Excel IFS μπορεί να λειτουργήσει, κάνοντας πολλαπλούς λογικούς ελέγχους και ανταποκρίνεται στο πρώτο αποτέλεσμα που θα επιστρέψει το λογικό TRUE. Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση IFS για να ελέγξετε πολλαπλές συνθήκες, αποφεύγοντας την πολυπλοκότητα των εμφωλευμένων IF. Η συνάρτηση IFS είναι ένας απλούστερος τρόπος για να γράψουμε σύνθετους ελέγχους.

Συνάρτηση IFNA Excel

Συνάρτηση IFNA Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση IFNA  είναι ένας τρόπος να εντοπίσετε και να διαχειριστείτε την περίπτωση που κάποιος τύπος σε κελί θα επιστρέψει το σφάλμα #Δ/Υ χωρίς όμως να επηρεάζεται από τα υπόλοιπα είδη σφαλμάτων. Όταν εντοπιστεί το σφάλμα #Δ/Υ επιστρέφει ένα αποτέλεσμα που έχουμε ορίσει εμείς, διαφορετικά επιστρέφει το κανονικό αποτέλεσμα.

Συνάρτηση IF excel

Συνάρτηση IF excel

Περίληψη

Η συνάρτηση IF είναι μία λογική συνάρτηση η οποία αναλόγως μίας λογικής συνθήκης, καθορίζει το περιεχόμενο του κελιού. Η συνάρτηση IF ελέγχει μία λογική συνθήκη και επιστρέφει μία τιμή για την τιμή TRUE και μία τιμή για την τιμή FALSE. Για παράδειγμα αν θέλουμε να εμφανίσουμε την λέξη "ΟΚ" αν η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη από 50 και "Επανέλεγχος" σε διαφορετική περίπτωση:

=IF(A1>50;"ΟΚ";"Επανέλεγχος"). Μπορούν να ελεγχθούν περισσότερες από μία λογικές εκφράσεις στην IF με την βοήθεια των συναρτήσεων AND, OR, XOR.

Συνάρτηση IFERROR Excel

Συνάρτηση IFERROR Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση Excel IFERROR επιστρέφει ένα ειδικό αποτέλεσμα όταν ένας τύπος παράγει κάποιο σφάλμα και ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα όταν ο τύπος είναι χωρίς σφάλματα. Η συνάρτηση IFERROR είναι από τους πιο έξυπνους τρόπους να χειρίζεστε τυχόν λάθη σε τύπους και να εμφανίζετε ειδικά μηνύματα. Ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνδυασμό με την IF ή εμφωλευμένες IF.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας