Excelixis-sinartiseis-OR-excel

Συνάρτηση OR Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση OR είναι μία λογική συνάρτηση η οποία βοηθάει στον ταυτόχρονο λογικό έλεγχο πολλών εκφράσεων. Η OR επιστρέφει μία λογική τιμή, ΑΛΗΘΗΣ η ΨΕΥΔΗΣ. Για παράδειγμα, για να ελέγξουμε αν η τιμή του κελιού Α1 είναι 5 ή "ΟΚ" θα γράφαμε =OR(A1=5;A1="OK").

Η συνάρτηση OR μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογικός έλεγχος στην συνάρτηση IF ώστε να αποφύγουμε επιπλέον εμφωλευμένες IF σε περίπτωση σύνθετου ελέγχου και μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί με την συνάρτηση AND.

Σκοπός

Έλεγχος πολλαπλών λογικών εκφράσεων. Επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ (TRUE) αν έστω μία από τις λογικές εκφράσεις που ελέγχονται, επιστρέφει την τιμή TRUE και ΨΕΥΔΗΣ (FALSE) αν όλες οι λογικές εκφράσεις επιστρέψουν την τιμή FALSE

Σύνταξη

=OR (logical1; [logical2], ...)

Ορίσματα

logical1 - Η πρώτη συνθήκη ή λογική έκφραση προς έλεγχο.
logical2 - [Προαιρετική] Η δεύτερη συνθήκη ή λογική έκφραση προς έλεγχο.

Οδηγίες χρήσης 

Η συνάρτηση OR χρησιμοποιείται για να ελέγξει περισσότερες από μία λογικές εκφράσεις ταυτόχρονα, μέχρι και 255 μέγιστο, τις οποίες δίνουμε ως ορίσματα. Κάθε όρισμα (logical1, logical2, κλπ.) πρέπει να είναι μία λογική έκφραση η οποία θα επιστρέφει μόνο TRUE ή FALSE (ΑΛΗΘΗΣ - ΨΕΥΔΗΣ). Τα ορίσματα της συνάρτησης μπορούν να είναι σταθερές, αναφορές σε άλλα κελιά, πίνακες ή λογικές εκφράσεις.

Ο σκοπός της συνάρτησης OR είναι για να αξιολογήσει περισσότερες από μία λογικές εκφράσεις ταυτόχρονα και να επιστρέψει ΑΛΗΘΗΣ, αν τουλάχιστον ένα από τα ορίσματα επιστρέψουν την τιμή ΑΛΗΘΗΣ. Για παράδειγμα αν το κελί Α1 περιέχει τον αριθμό 10, τότε:

=AND(A1>0,A1>75,A1>100) // returns TRUE

=AND(A1<0,A1=25,A1>100) // returns FALSE

Η συνάρτηση αξιολογεί όλες τις παραμέτρους που εισάγουμε και επιστρέφει ΑΛΗΘΗΣ αν έστω μία από τις παραμέτρους επιστρέψει ΑΛΗΘΗΣ. Αν όλες οι παράμετροι επιστρέψουν ΨΕΥΔΗΣ (FALSE), Η συνάρτηση OR θα επιστρέψει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.

Σημείωση: Το Excel θα αξιολογήσει όλους τους αριθμούς ως ΑΛΗΘΗΣ εκτός το 0.

Τόσο η συνάρτηση AND και η OR ομαδοποιούν τα αποτελέσματα αξιολογήσεων σε μία τιμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πίνακες όπου χρειάζεται να έχουμε ένα πολλαπλό αποτέλεσμα σε μορφή πίνακα. Για να δώσουμε λύση σε αυτόν τον περιορισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυαδική λογική.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, για να ελέγξουμε αν η τιμή του κελιού A1 Ή η τιμή του κελιού B1 είναι μεγαλύτερη από 25, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:

=OR(A1>25;B1>25)

Η συνάρτηση OR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεκτείνουμε την λειτουργικότητα της IF.

Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, μπορούμε να ενσωματώσουμε την συνάρτηση OR ως μέρος του λογικού ελέγχου σε μία συνάρτηση IF. Ακολουθεί παράδειγμα:

=IF(OR(A1>25;B1>25);"ΟΚ";"Επανέλεγχος")

Ο παραπάνω τύπος θα επιστρέψει την τιμή "ΟΚ" αν το Α1 ή το Β1 έχουν τιμή μεγαλύτερη από 25. Αν καμία από τις δύο παραμέτρους της OR δεν ισχύει, τότε θα επιστρέψει την τιμή "Επανέλεγχος"

Χρήση περιοχής κελιών ως όρισμα

Αν χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση OR ως τύπο με ορίσματα περιοχή κελιών, μπορεί να ελεγχθεί ταυτόχρονα μία περιοχή κελιών, ελέγχοντας όλες τις τιμές σύμφωνα με μία συνθήκη. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος, θα επιστρέψει ΑΛΗΘΗΣ αν οποιοδήποτε κελί στην περιοχή Α1:Α100 έχει τιμή, μεγαλύτερη του 10:

=OR(A1:A100>10)

Σημείωση: Ο παραπάνω τύπος είναι ένας τύπος πίνακα και πρέπει αφού τον γράψουμε να πατήσουμε control + shift + enter, εκτός και αν χρησιμοποιούμε το Excel 365.

Σημειώσεις

Κάθε λογική συνθήκη πρέπει να έχει αποτέλεσμα ΑΛΗΘΗΣ η ΨΕΥΔΗΣ, ή να είναι πίνακες ή αναφορές που περιέχουν λογικές τιμές.

Τιμές κειμένου ή άδεια κελιά τα οποία δίνουμε ως παραμέτρους, αγνοούνται.

Η συνάρτηση OR θα επιστρέψει το σφάλμα #ΤΙΜΗ αν μέσα στα ορίσματα δεν βρεθούν λογικές τιμές

Σχετικά

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας