Εύρεση οικονομικού έτους

Περίληψη

Στις επιχειρήσεις κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην ημερομηνία όπου έλαβε χώρα. Με αυτή τη καταχώρηση οι εταιρείες είναι σε θέση  να προσδιορίσουν τον ετήσιο τζίρο που έγινε στην εταιρεία τους τον τελευταίο χρόνο. Το θέμα είναι ότι οι εταιρείες όταν αναφέρονται σε έτη, συνήθως εννοούν οικονομικά έτη τα οποία δεν είναι απαραίτητο να ξεκινούν από την 1/1 έως την 31/12.