Συνάρτηση XOR Excel

Συνάρτηση XOR Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση XOR χρησιμοποιείται για να πάρουμε το λογικό "αποκλειστικό ή". Με δύο λογικές παραμέτρους η XOR θα επιστρέψει ΑΛΗΘΗΣ (TRUE) αν μόνο μία από τις δύο παραμέτρους επιστρέφει ΑΛΗΘΗΣ. Αν και οι δύο παράμετροι επιστρέφουν TRUE τότε η XOR επιστρέφει ΨΕΥΔΗΣ (FALSE). Επίσης αν και οι δύο παράμετροι επιστρέφουν FALSE τότε η XOR επίσης επιστρέφει FALSE.

Συνάρτηση TRUE Excel

Συνάρτηση TRUE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση Excel TRUE επιστρέφει την λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣΗ (TRUE). Η συνάρτηση TRUE είναι μία συνάρτηση συμβατότητας όπως έχει χαρακτηριστεί, και χρειάζεται μόνο αν πρέπει να συνδυάσουμε το excel με κάποια άλλη εφαρμογή λογιστικών βιβλίων. Αν θα δουλέψουμε μόνο στο Excel, δεν υπάρχει λόγος χρήσης της συγκεκριμένης συνάρτησης.

Συνάρτηση FALSE Excel

Συνάρτηση FALSE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση Excel FALSE επιστρέφει τη λογική τιμή ΨΕΥΔΗΣ (FALSE).  Πρόκειται για μία συνάρτηση η οποία δημιουργεί συνθήκες συμβατότητας με άλλες εφαρμογές διαχείρισης βιβλίων εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση FALSE αν δουλεύετε σε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel χωρίς να υπάρχει περίπτωση να μεταφέρετε ή να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σας σε κάποια άλλη εφαρμογή.

Συνάρτηση OR Excel

Συνάρτηση OR Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση OR είναι μία λογική συνάρτηση η οποία βοηθάει στον ταυτόχρονο λογικό έλεγχο πολλών εκφράσεων. Η OR επιστρέφει μία λογική τιμή, ΑΛΗΘΗΣ η ΨΕΥΔΗΣ. Για παράδειγμα, για να ελέγξουμε αν η τιμή του κελιού Α1 είναι 5 ή "ΟΚ" θα γράφαμε =OR(A1=5;A1="OK").

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας