Συνάρτηση MOD Excel

Συνάρτηση MOD Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση MOD χρησιμοποιείται για να επιστρέψει το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης 2 αριθμών. Το πρόσημο του αποτελέσματος είναι ίδιο με του διαιρέτη.

Συνάρτηση MMULT Excel

Συνάρτηση MMULT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση MMULT χρησιμοποιείται στο Excel για να πολλαπλασιάσει 2 πίνακες ή δύο αναφορές σε τιμές οι οποίες έχουν το ίδιο μέγεθος.

Συνάρτηση MINVERSE Excel

Συνάρτηση MINVERSE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση MINVERSE χρησιμοποιείται για να επιστρέφει τον αντίστροφο πίνακα για έναν πίνακα που είναι αποθηκευμένος σε έναν πίνακα.

Συνάρτηση MDETERM Excel

Συνάρτηση MDETERM Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση MDETERM χρησιμοποιείται για την επιστροφή της ορίζουσας ενός πίνακα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας