Συνάρτηση LOG10 Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση LOG10 επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού. Στο δεκαδικό λογαριθμικό σύστημα χρησιμοποιούμε σαν βάση τον αριθμό 10 και γι' αυτό τον αποκαλούμε δεκαδικό λογάριθμο. Γράφεται, logθ αντί για log10θ

Σύνταξη

=LOG10(αριθμός)

Ορίσματα

αριθμός

Υποχρεωτικό όρισμα. Ένας θετικός πραγματικός αριθμός για τον οποίο θέλετε να βρείτε τον δεκαδικό λογάριθμο.

Οδηγίες χρήσης

Ο αριθμός πρέπει να είναι θετικός. Σε περίπτωση αρνητικού αριθμού ως όρισμα, η συνάρτηση LOG10 επιστρέφει το σφάλμα #ΑΡΙΘ! το οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε με την συνάρτηση IFERROR για να εμφανίσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

Αν το όρισμα αριθμός, δεν είναι αριθμητική τιμή, η συνάρτηση LOG10 επιστρέφει το σφάλμα #ΤΙΜΗ! το οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε με την συνάρτηση IFERROR για να εμφανίσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τους παρακάτω τύπους στα κελιά A1, A2 και A3 για να δείτε τα αποτελέσματα που επιστρέφει η συνάρτηση LOG10

=LOG10(301) // Δεκαδικός λογάριθμος του 301. Επιστρέφει 2,479

=LOG10(144) // Δεκαδικός λογάριθμος του 144. Επιστρέφει 2,158

=LOG10(80) // Δεκαδικός λογάριθμος του 80. Επιστρέφει 1,903

Σχετικά

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας