Συνάρτηση SIGN Excel

Συνάρτηση SIGN Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SIGN χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το πρόσημο ενός αριθμού. Επιστρέφει το 1 αν ο αριθμός στο όρισμα είναι θετικός, και -1 αν ο αριθμός στο όρισμα, είναι αρνητικός και 0 αν ο αριθμός είναι μηδέν (0)

Συνάρτηση SERIESSUM Excel

Συνάρτηση SERIESSUM Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SERIESSUM χρησιμοποιείται για να επιστρέφει το άθροισμα μίας δυναμοσειράς με βάση τον παρακάτω τύπο.

Συνάρτηση SEQUENCE Excel

Συνάρτηση SEQUENCE Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SEQUENCE χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μία λίστα με συνεχόμενους αριθμούς σε μορφή πίνακα με δυνατότητα προσαρμοσμένου βήματος και αριθμού εκκίνησης

Συνάρτηση SECH Excel

Συνάρτηση SECH Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SECH χρησιμοποιείται για να επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μίας γωνίας σε ακτίνια

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας