Συνάρτηση SQRTPI Excel

Συνάρτηση SQRTPI Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SQRTPI χρησιμοποιείται για να επιστρέψει την τετραγωνική ενός αριθμού πολλαπλασιασμένου με την σταθερά π. 

Συνάρτηση SQRT Excel

Συνάρτηση SQRT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SQRT χρησιμοποιείται για να επιστρέφει την θετική τετραγωνική ρίζα ενός δεδομένου αριθμού που εισάγουμε ως όρισμα. Ο αριθμός μπορεί να είναι και μία αναφορά σε ένα κελί που περιέχει έναν θετικό αριθμό.

Συνάρτηση SINH Excel

Συνάρτηση SINH Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SINH χρησιμοποιείται για να επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο της δεδομένης γωνίας σε ακτίνια. Αν το όρισμα είναι σε μοίρες, θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε ακτίνια, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση RADIANS ή πολλαπλασιάζοντας επί PI()/180

Συνάρτηση SIN Excel

Συνάρτηση SIN Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση SIN χρησιμοποιείται για να επιστρέφει το ημίτονο της δεδομένης γωνίας σε ακτίνια. Αν το όρισμα είναι σε μοίρες, θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε ακτίνια, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση RADIANS ή πολλαπλασιάζοντας επί PI()/180

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας