Συνάρτηση FACT Excel

Συνάρτηση FACT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση FACT χρησιμοποιείται για την εύρεση του παραγοντικού ενός αριθμού. Το παραγοντικό ενός αριθμού προκύπτει από την πράξη 1*2*3*4*...*αριθμός

Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε 5 προϊόντα και θέλουμε να δούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε τα προϊόντα αυτά με τη σειρά σε ένα ράφι. Η λύση σε αυτό θα ήταν 1*2*3*4*5 = 120 διαφορετικοί συνδυασμοί όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε τα 5 προϊόντα σε ένα ράφι στη σειρά.

Συνάρτηση EXP Excel

Συνάρτηση EXP Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση EXP χρησιμοποιείται για να επιστρέφει τον αριθμό e υψωμένο στην δύναμη που εισάγουμε ως όρισμα.

Ο αριθμός e είναι ίσος με 2,71828182845904 και αποτελεί την βάση του φυσικού λογάριθμου

Συνάρτηση EVEN Excel

Συνάρτηση EVEN Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση EVEN χρησιμοποιείται για να στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο άρτιο (ζυγό) ακέραιο. Είναι μία συνάρτηση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε για παράδειγμα να στρογγυλοποιήσουμε το πλήθος των προϊόντων μιας συσκευασίας στον πλησιέστερο άρτιο αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στην χωρητικότητα της συσκευασίας

Συνάρτηση DEGREES excel

Συνάρτηση DEGREES excel

Περίληψη

Η συνάρτηση DEGREES μετατρέπει και επιστρέφει τα ακτίνια σε μοίρες.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας