Συνάρτηση ACOSH Excel

Συνάρτηση ACOSH Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση ACOSH αποδίδει το τόξο υπερβολικού συνημιτόνου ενός αριθμού.

Σύνταξη

=ACOS(αριθμός)

Ορίσματα

αριθμός: Είναι ένας οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας >=1

Επιστρέφει μία τιμή η οποία είναι το τόξο του υπερβολικού συνημιτόνου ενός αριθμού.

Οδηγίες χρήσης

Σε περίπτωση που ο αριθμός που εισάγουμε ως όρισμα είναι μικρότερος της μονάδας η συνάρτηση ACOSH επιστρέφει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!

το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε με την συνάρτηση IFERROR.

Το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο είναι η τιμή, της οποίας το υπερβολικό συνημίτονο είναι o αριθμός, έτσι το αποτέλεσμα του τύπου ACOSH(COSH(αριθμός)) είναι ο αριθμός.

Παράδειγμα 

Στο κελί Α1, A2, A3 πληκτρολογήστε τους παρακάτω τύπους και πατήστε το Enter

=ACOSH(1) // Αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του 1, επιστρέφει την τιμή 0

=ACOSH(10) // Αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του 10, επιστρέφει την τιμή 2,9932228

=ACOSH(5,67) // Αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του 5,67, επιστρέφει την τιμή 2,420468

 

Σχετικά

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας